Διπλωματικές εργασίες

Προσφέρουμε τη δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικών εργασιών σε ένα από τα εργαστήρια του FuVEP με την επίβλεψη ενός έμπειρου ερευνητή και ενός καθηγητή. Παρακάτω θα βρείτε τα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών και λεπτομέρειες επικοινωνίας.

 

Alternative text