Θέση εργασίας ηλεκτρολόγου-τεχνικού

19.11.2021

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής του ΑΠΘ ζητεί να προσλάβει τεχνικό υποστήριξης για πλήρη απασχόληση. Η θέση εργασίας αφορά την υποστήριξη πειραματικών μετρήσεων και τη γενικότερη υποστήριξη της λειτουργίας του εργαστηρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση οι γνώσεις σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και η εμπειρία σε ηλεκτρονικά. Θα συνεκτιμηθεί εμπειρία σε αυτοματισμούς, μηχανές εσωτερικής καύσης και αυτοκίνητα. Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει αυτοκίνητο για εξωτερικές αγορές (τα έξοδα χρήσης του αυτοκινήτου καλύπτονται). Επίσης, ζητείται καλή γνώση αγγλικών, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, βασική χρήση υπολογιστών.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.fuvep.com/jobs και στο https://www.linkedin.com/company/lat-auth

Αποστολή βιογραφικών στο info@fuvep.com